Aktivitet me karakter humanitar. Vijon shpërndarja e ndihmës ekonomike për fëmijët jetimë. Aktivitet me karakter humanitar. Fëmijë jetimë marrin ndihmë financiare. Urim për ditën e parë të sezonit arsimor 2023-2024 Fondacioni 'ALSAR' uron nxënësit dhe mësuesit në ditën e parë të shkollës. Aktivitet me karakter edukativ Pranë fëmijëve, në mbikqyrje të ecurisë së kurseve verore. 'Botimet Alsar' vijnë me një titull të ri për lexuesin shqiptar.
Doli nga shtypi për lexuesin shqiptar vepra poetike me titull 'Orët e Shtëpisë' me autor Alban Bala

Alsar - Alternativa e së Ardhmes

Fondacioni “Alternativa e së Ardhmes” (ALSAR), në përmbushje të misionit të tij njerëzor e shoqëror, përmes dhënies së ndihmesës dhe shtrirjes së dorës së bamirësisë kudo ku ndihet nevoja, vijon ta rrezatojë me sukses në vitin e 16-të të themelimit veprimtarinë e tij institucionale në horizontin e shoqërisë civile shqiptare.

Vizioni i qartë programor dhe përkushtimi njerëzor në shërbim të misionit fisnik për të ngjallur në shoqëri shpresën se askush nuk është vetëm dhe i braktisur, se është e drejtë e lindur dhe e patjetërsueshme e çdokujt të ndiejë pranë dorën e ngrohtë të ndihmës njerëzore në raste nevoje, përbëjnë thelbin e programit dhe të punës së Fondacionit “ALSAR”, të angazhuar prej vitesh me të gjithë vullnetin në mbështetje të njerëzve në nevojë.

Harta e ndihmave dhe aktiviteteve

Këndvështrime

Kalendari historik

soap 2 day