All posts by kadmin

LIBRI DHURATA MË E ÇMUAR.

Çdo libër është një dritare nga ku njeriu sheh botën dhe shoqërinë njerëzore. Ai është motivuesi dhe këshilluesi më i mirë për jetën, karrierën, studimet. Fondacioni “ALSAR” në kuadër të zhvillimit në fushën e arsimit dhe të kulturës, zhvilloi në sallën e konferencave të Fondacionit “ALSAR” projektin “Libri dhurata më e çmuar” që synon të

“DORA E NGROHTË” NË KËTË ACAR DIMËROR

Me synimin për të vijuar sigurimin e ndihmës ushqimore për familjet e fëmijëve jetimë, edhe në këto ditë të acarta të stinës së dimrit, Fondacioni “ALSAR” në kuadër të zhvillimit të veprimtarive të tij humanitare, përzgjodhi një ndër zonat veriore me përqendrimin më të madh të tyre, atë të qytetit të Shkodrës, për të realizuar

VEPRIMTARI TRAJNUESE PËR NËNAT E FËMIJËVE JETIMË

Me rastin e Ditës së Gruas, Fondacioni “ALSAR” në bashkëpunim me Ambasadën e Republikës së Turqisë organizoi një trajnim treditor nga data 7- 9 mars 2018, për nënat e fëmijëve jetimë me temë “Shihu në pasqyrë dhe udhëhiqe pozitivisht jetën tënde". Një veprimtari kjo që është ndjekur  me një interesim të veçantë nga pjesëmarrëset, ajo

VEPRIMTARI KULTURORE ME RASTIN E 8 MARSIT

Me rastin e festës së Nënës, Departamenti i Arsimit i Fondacionit ALSAR në bashkëpunim me një grup studentesh vullnetare, organizoi më 8 mars 2018 një aktivitet edukues dhe argëtues, me dhe për fëmijët e kurseve dhe nënat e tyre. Një moment i veçantë në këtë veprimtari festive ishte dhe programi artistik i përgatitur nga fëmijët,

VËLLAZËRIMI I FAMILJEVE PËR MË SHUMË SOLIDARITET HUMAN

Fondacioni “ALSAR” në bashkëpunim me Shoqatën “AYDER”me qendër në qytetin e Konjas,Turqi ka realizuar projektin “Vëllazërimi i familjeve për më shumë solidaritet human” që synonte dhurimin e ndihmave financiare dhe materiale për 10 familje të fëmijëve jetimë  të qytetit të Tiranës .

PROJEKTI I BOTIMIT TË LITERATURËS

Në përpjekjet e tij modeste për pasurimin kulturor e shpirtëror të shoqërisë shqiptare, si dhe për lënien e një trashëgimie të rëndësishme për brezat që do të vijnë, Fondacioni “ALSAR”, vijon prej 11 vitesh një veprimtari intensive botuese. Zhvillimi i këtyre veprimtarive në fushën e botimeve, gjatë kësaj periudhe, është përqendruar në realizimin e botimit