All posts by kadmin

VIZITA NË FAMILJET E FËMIJËVE JETIMË

Mbështetur në platformën e veprimtarive të solidaritetit ndaj fëmijëve jetimë, Fondacioni “Alternativa e së Ardhmes” ALSAR, në bashkëpunim me grupin e studentëve të Fakultetit të Shkencave Sociale të regjistruar në programin e bursave te ekselencës, ka realizuar me sukses platformën e zhvillimit të vizitave në shtëpitë e fëmijëve jetimë në qytetin e Tiranës, për të

PROGRAMI I OFRIMIT TË MUNDËSIVE PËR ZHVILLIMIN E PRAKTIKAVE MËSIMORE

Bazuar në programin e saj arsimor, për t’iu ofruar  studentëve mbështetje dhe mundësi për të fituar përvojë si për kërkime ashtu edhe për shprehitë e duhura profesionale, Fondacioni “ALSAR” gjatë periudhës janar – maj të këtij viti ka vijuar programin e krijimit të mundësive për zhvillimin e praktikave mësimore për studentët e fakultetit të shkencave

SHPËRNDAHEN 300 PAKO ME MISH “ADAK” PËR FËMIJËT JETIM.

Fondacioni Alternativa e së Ardhmes “ALSAR” në kuadër të misionit të tij për t’i qëndruar pranë shtresave në nevojë,ka realizur më datë 30 prill shpërndarjen e 300 pakove me mish kurbani “Adak” për fëmijët jetim të qytetit të Tiranës, të cilët trajtohen me ndihmë të vazhdueshme nga ana e tij.

SIMPOZIUM SHKENCOR “MARRËDHËNIET VËLLAZËRORE DHE STRATEGJIKE SHQIPTARO-TURKE”.

Në ligjërimin publik të ditëve të sotme, marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Turqisë zënë një vend të veçantë. Madje mund të thuhet se kjo temë është ndër më të debatuarat, që ngjall vazhdimisht interes të jashtëzakonshëm. Nuk mungojnë në këtë rrafsh si shkrimet analitike, ashtu dhe emisionet e gjata televizive. Ndesh në to analiza të balancuara,

FONDACIONI “ALSAR” AKORDON 150 BURSA PËR STUDENTËT E EKSELENCËS.

Në vijimësi të zhvillimit të veprimtarisë së tij arsimore Fondacioni “ALSAR” zhvilloi më 26 prill në Hotel Tirana Internacional, ceremoninë e “Akordimit të bursave 150 studentëve të ekselencës”, duke realizuar për të katërtin vit radhazi, këtë program mbështetjeje e inkurajimi në ndihmë të studentëve të dalluar, me synimin për t’iu ofruar atyre mundësi të reja