DHURIMI I 1000 FIDANEVE FRUTOR PËR FAMILJET NË PRESHEVË & PRIZREN.

Mbështetur në parimin e solidaritetit njerëzor ndaj familjeve në nevojë Fondacioni “ALSAR” në bashkëpunim me përfaqësuesit e organizatave homologe në Preshevë dhe Prizren, ndërmori gjatë këtyre ditëve iniciativën e realizimit të projektit të dhurimit të 1000 fidanë arre për 100 familje të shtresave te varfra sociale që jetojnë në zonat rurale të Luginës së Preshevës dhe që kanë në pronësi të tyre një sipërfaqe prej 1000 – 2000 m² tokë bujqësore

.Ky projekt u mundesua falë ndihmës së ofruar nga Organizata Ndërkombëtare e Ndihmave Humanitare ”IHHNL” me qendër në Holandë, me synimin për t’iu ardhur në ndihmë familjeve në nevojë dhe për të lehtësuar sadopak vështirësitë e tyre ekonomike përmes projektit të kultivimit të kulturave të pemëve frutore.

Gjatë ceremonive të zhvilluara, fermerët e vlerësuan maksimalisht këtë ndihmë konkrete duke theksuar impaktin e drejtpërdrejtë të këtij projekti në përmirësimin e ekonomive të tyre familjare.