AKORDOHEN CERTIFIKATAT E KURSIT TË GJUHËS TURKE NË KUKËS.

Me rastin e përfundimit të kursit të mësimdhënies së gjuhës turke për komunitetin e banorëve të qytetit të Kukësit, Fondacioni “ALSAR” në bashkëpunim me Bashkinë Kukës, organizuan ceremoninë solemne të akordimit të certifikatave për nxënësit pjesëmarrës të këtij kursi.

Në këtë veprimtari na nderuan me pjesëmarrjen e tyre ambasadori i Republikës së Turqisë në vendin tonë Shkëlqësia e tij Z. Murat Ahmet Yörük, Kryetari i Bashkisë Kukës Z. Bashkim Shehu dhe Kryetari i Fondacionit “ALSAR”  Z. Mehdi Gurra,

Gjatë fjalëve të tyre përshëndetëse personalitetet vlerësuan rolin dhe kontributin që ky projekt ofron në kuadër të bashkëpunimit ndërinstitucional në fushën e arsimit dhe kulturës, duke e konsideruar atë si një mundësi optimale për të gjithë nxënësit dhe të rinjtë e interesuar të kësaj zone që dëshirojnë të zgjerojnë horizontin e kulturës dhe njohurive të tyre në gjuhët e huaja, dhe përmes tij të përfitojnë mundësi e alternativa optimale arsimimi të standardeve bashkëkohore ndërkombëtare, për të ndjekur studimet në Turqi, si për ciklin e mesëm shkollor ashtu dhe për atë universitar.

Kursi i mësimdhënies së gjuhës turke në Kukës është ndjekur rregullisht gjatë vitit shkollor 2017- 2018 nga 130 nxënës, nën drejtimin e profesorit të kualifikuar që të punojë me këtë grupmoshë dhe me metoda bashkëkohore të ndërthurura me programe audio vizivë, për t’a bërë atë sa më tërheqës dhe të plotësuar me elemente që lehtësojnë përvetësimin e dijes në mënyrë sa më të vlefshme.

Realizimi i këtij projekti shënon një tjetër kurorëzim të suksesshëm të zhvillimit të marrëdhënieve të bashkëpunimit ndërmjet Fondacionit “ALSAR” dhe Bashkisë Kukës.

soap 2 day