Familjeve të jetimëve u vihet në ndihmë me mish “Adak”

Pjesë e ndihmës së dhënë nga HASENE, në bashkëpunim me Fondacionin ALSAR, për fëmijët jetimë ishte dhe shpërndarja e mishit “Adak”.

Organizata e ndihmave me qendër në Gjermani e realizoi projektin e shpërndarjes së mishit “Adak” për 400 familje jetimësh në dy qytete.

Pas prerjes së 10 lopëve, pakot me mish “Adak” u ndanë në Tiranë pranë ambienteve të Fondacionit ALSAR për 250 familje jetimësh. Përfituese të tyre ishin dhe 150 familje jetimësh në Elbasan.

Kjo veprimtari bamirëse u krye në mesjavë, më 28 tetor.

“Projekti i jetimëve” i HASENE-së, takimi me jetimët, u përmbush në ndërveprim të ngushtë me Fondacionin ALSAR.

Mbështetja e shtresave në nevojë, ndihma e vazhdueshme për jetimët, përbëjnë bazën e aksionit bamirës të Fondacionit ALSAR. Bashkëpunimi me organizata partnere mundëson realizimin e shumë projekteve.

Slide Slide Slide
soap 2 day