Kryen vizitën e syve grupi i dytë i fëmijëve jetimë.

Jetimë të mbështetur në vazhdimësi nga Fondacioni ALSAR bëri ditë më parë një vizitë sysh në një klinikë okulistike në Tiranë.

Të njëjtën vizitë e kanë kryer dhe një grup tjetër prej 15 jetimësh.

Tek ta është parë nëse kanë probleme me shikimin, dhe në ç’shkallë gjenden ato nëse janë konstatuar te fëmijët.

Vizitat e jetimëve u kryen falë bashkëpunimit me klinikën “See Well Eye”.

Ky bashkëpunim mundësoi analiza të hollësishme okulistike për 25 fëmijë jetimë në tërësi, në kuadër të aktivitetit humanitar të Fondacionit ALSAR.

soap 2 day