Mbështeti në Ramazan me ndihma dhe DİTİB, me qendër në Gjermani

Një prej kontribuesve të shumtë në ditët e solidaritetit human gjatë muajit të madhëruar të Ramazanit ishte dhe DİTİB, Unioni Turko-Islam për Çështjet Fetare.

Ky organizëm me qendër në Gjermani kontribuoi me 500 pako ushqimore, shpërndarë për njerëz në nevojë në Tiranë, Kavajë dhe Cërrik.

Ndihma në ushqime e dhënë nga DİTİB u shpërnda në bashkëpunim me Fondacionin ALSAR, organizator i shumë veprimtarive humanitare në këtë muaj.

Mijëra njerëz në nevojë janë ndihmuar falë këtyre kontributeve, përçuese të frymës së solidaritetit njerëzor.

Ramazani është muaji kur virtyti mbizotëron, e prej tij vihet në lëvizje dhe një aktivitet i gjerë humanitar. Fondacioni ALSAR spikat me projektet e tij humanitare në ndihmë të shtresave në nevojë, realizuar me mbështetjen e shumë organizatave, shoqatave, fondacioneve dhe institucioneve.

Slide Slide Slide Slide
soap 2 day