“PËRKUJDESJA SOCIALE NDAJ FËMIJËVE JETIMË, NJË KONTRIBUT I SHQUAR NË SHËRBIM TË SHOQËRISË”

Fondacioni  ALSAR, përmes zhvillimit të projektit “Përkujdesja sociale ndaj fëmijëve jetimë, kontribut i çmuar për të ardhmen e shoqërisë”,  ka vijuar në mënyrë periodike gjatë vitit 2018 ofrimin e ndihmës financiare ndaj  fëmijëve jetimë duke  synuar në këtë mënyrë të ofrojë një ndihmesë dhe përkujdesje për fëmijët jetimë në drejtim të lehtësimit të vështirësive ekonomike familjare, si dhe të edukimit dhe të arsimimit të tyre, duke e konsideruar këtë si një ndihmesë modeste, por pozitive dhe shumë të rëndësishme jo vetëm për fëmijët jetimë, por edhe për të ardhmen e mbarë shoqërisë shqiptare.

Per me shume informacion se çfarë kanë përfituar, fëmijët jetimë gjatë vitit 2018, ju paraqesim si më poshtë vijon treguesit specifikë.

 

  • Asistencë në vlerë monetare

 

Gjatë vitit 2018 janë mbështetur 500 fëmijë

 

  • Asistencë në pako ushqimore

 

Gjatë vitit 2018 kanë përfituar 450 fëmijë  ( 90 prej tyre kanë                      përfituar dy herë pako ushqimore)

 

  • Asistencë në pako mish kurbani

 

Gjatë vitit 2018 kanë përfituar 248 fëmijë ( 8 prej tyre kanë përfituar dy herë)

 

  • Asistencë në pako veshmbathje

 

Gjatë vitit 2018 kanë përfituar 31 fëmijë

 

  • Asistencë në vlerë monetare shtesë

 

Gjatë vitit 2018 kanë përfituar  9 fëmijë

 

  • Asistencë në kultivimin e farërave bujqësore

 

Gjatë vitit 2018 kanë përfituar 10 familje

  • Asistencë në pajisje shtëpiake

Gjatë vitit 2018 kanë përfituar 3 fëmijë

  • Asistencë në lëndë djegëse ( dru)

Gjatë vitit 2018 kanë përfituar 5 familje

soap 2 day