RIFILLON KURSI I MËSIMDHËNIES SË GJUHËS TURKE NË KUKËS

Në përgjigje të interesimit të nxënësve të Qytetit të Kukësit për të zgjeruar horizontin e kulturës dhe njohurive të tyre në gjuhët e huaja rinis mësimdhënia e gjuhës turke,me datë 27 Tetor 2018 në këtë qytet . Duke u konsideruar në këtë mënyrë si një mundësi optimale për të gjithë nxënësit dhe të rinjtë e interesuar, që përmes këtij projekti të përfitojnë mundësi e alternativa optimale arsimimi të standardeve bashkëkohore ndërkombëtare, për të ndjekur studimet në Turqi, si për ciklin e mesëm shkollor ashtu dhe për atë universitar.

Kursi ofrohet gratis, aktualisht frekuentohet nga rreth 50 nxënës të ndarë në 3 grupe, ai drejtohet nga një mësues i specializuar, që të punojë me këtë grupmoshë dhe me metoda bashkëkohore të ndërthurura me programe audio vizivë, për t’a bërë atë sa më atraktiv dhe të plotësuar me elemente që lehtësojnë përvetësimin e dijes në mënyrë sa më të vlefshme. Realizimi i këtij projekti është një tjetër kurorëzim i suksesshëm i zhvillimit të marrëdhënieve të bashkëpunimit ndërmjet Fondacionit “ALSAR” dhe Bashkisë Kukës.

soap 2 day