Rifillon mësimi i gjuhës turke për vitin shkollorë 2023-2024

Një prej projekteve arsimore të Fondacionit ALSAR, ai i kurseve të gjuhës turke, ka rinisur mësimi në fillimin e vitit të ri shkollor 2023-2024.

Kursi do t’u shërbejë djemve dhe vajzave të tij për të përvetësuar një gjuhë të huaj, për të shtuar kulturën gjuhësore, dhe për t’u krijuar mundësi për studime të mëtejshme në të ardhmen në Turqi.

Kursi do të funksionojë gjatë gjithë vitit shkollor 2023-2024 dhe do të jetë i ndarë në tre grupe, me nxënës të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme në bazë të nivelin të përvetësimit të gjuhës turke.

Mësimdhënia në kursin kryehet pa pagesë dhe ndiqet nga mësues të përgatitur, me metoda bashkëkohore, për t’ua bërë sa më të lehtë ndjekësve përvetësimin e turqishtes

soap 2 day