Shpërndahen çanta dhe mjete mësimore për nxënës në Kukës

Projekti i tretë i realizuar në qarkun e Kukësit në të premten e fundit të janarit u dedikohej sërish nxënësve të dy shkollave publike.

Një aktivitet humanitaro-arsimor, ai do të zhvillohej në shkollat “Përbreg” dhe “Elmaz Ademi”.

Për nxënësit e këtyre shkollave u dhuruan 100 çanta, shpërndarë 50 në njërën shkollë e 50 në tjetrën. Bashkë me çantat, nxënësit morën dhe mjete të tjera mësimore.

Shpërndarjen e bënë punonjës të Fondacionit ALSAR, pritur me dashuri dhe të falënderuar për ndihmën e dhënë.

Dhurimi i çantave dhe mjeteve shkollore është një prej projekteve të realizuara në mënyrë të vazhdueshme nga ALSAR për t’i ardhur në ndihmë brezit të ri në rrugën e dijes.

Slide Slide Slide Slide
soap 2 day