Studentë marrin bursa ekselence

Një nga dy veprimtaritë e zhvilluara këtë të shtunë në ambientet e Fondacionit ALSAR ishte dhënia e bursave të ekselencës për studentë me mbështetjen nga IHH me qendër në Holandë.

Zhvillimin e projektit e ndoqën nga afër përfaqësues të IHHNL-së, pjesëmarrës aktivë në dhënien e bursave.

Një ndihmë vijuese, dhënia e këtij kontingjenti bursash të ekselencës përmbylli programin për këtë vit akademik.

Dyzet studentë përfitojnë në tërësi nga ky projekt. Një pjesë e tyre e kanë marrë bursën javë më parë, dhe të tjerët, të fundit, e morën në këtë veprimtari.

IHH me qendër në Holandë po mbështet një numër aktivitetesh në kuadër të muajit të Ramazanit, zhvilluar nën kujdesin e Fondacionit ALSAR.

soap 2 day