Vijon shpërndarja e ndihmës ekonomike për fëmijët jetimë.

Në kuadër të ndihmës financiare për fëmijët jetimë, në ambientet e fondacionit ‘ALSAR’ janë shpërndarë çeqe për 32 fëmijë jetimë.

Ndihma për fëmijët jetimë është kthyer në traditë për fondacionin ‘ALSAR’.

soap 2 day