Vizitë okulistike për fëmijët jetimë.

Fondacioni ‘ALSAR’ ka mundësuar vizitën okulistike për fëmijët jetimë.

Në bashkëpunim me klinikën ‘See Well Eye Clinic’ u bë e mundur vizita profesinale për 10 fëmijë jetimë
të cilët ju nënshtruan analizave të detajuara për të vërejtur problemet me shikimin.

soap 2 day