SHPËRNDAHEN 300 PAKO ME MISH “ADAK” PËR FËMIJËT JETIM.

Fondacioni Alternativa e së Ardhmes “ALSAR” në kuadër të misionit të tij për t’i qëndruar pranë shtresave në nevojë,ka realizur më datë 30 prill shpërndarjen e 300 pakove me mish kurbani “Adak” për fëmijët jetim të qytetit të Tiranës, të cilët trajtohen me ndihmë të vazhdueshme nga ana e tij.

soap 2 day