AKORDIMI I KËSTIT TË 2 TË BURSAVE PËR STUDENTËT E EKSELENCËS.

Fondacioni ALSAR, në vijimësi të zhvillimit të projekteve të tij arsimore ka realizuar ceremoninë e akordimit të këstit të dytë të bursave inkurajuese për periudhën prill – qershor 2018, për 150 studentët e ekselencës të universiteteve publike, që ndjekin programet e studimit bachelor dhe master. Një program që ka nisur para 4 vitesh, dhe tashmë i shndërruar në një traditë vlerash që ndiqet e pasurohet ndër vite.

Fondacioni Alsar jo vetëm interesohet, për këta studentë në vijimësi, por me programe aftësimi dhe projekte të tillë si “Nise tani karrierën tënde”, “Në horizontin e vullnetarizmit”, “Takim me personalitete”etj, synon të kontribuojë sadopak në orientimin e vëmendjes së studentëve drejt vullnetarizmit, punës në grup, dhe mendimit kritik si mekanizmat më të mirë të aftësimit kulturor e profesional të rritjes së potencialeve të tyre intelektuale e aktivizimit shoqëror.

soap 2 day