ALSAR I DHURON ÇANTA SHKOLLORE NXËNËSVE SANXHAK, PRESHEVË,NOVISAD

Fondacioni ALSAR në vijimësi të zhvillimit të veprimtarisë se tij mirëbërëse shoqërore në bashkëpunim me institucionet e Bashkësive Islame të Preshevës Medvegjës dhe Bujanovcit dhe të Novi Sadit realizoi më datat 01- 02 tetor 2018 në qytetet: Sanxhak, Novisad dhe Preshevë, projektin e dhurimit të çantave shkollore dhe mjeteve kancelarike nxënësve të shkollave publike që i përkasin shtresave sociale në nevojë.

Ceremonite zyrtare te realizimit të këtij projekti u zhvilluan në shkollat publike. Në to morën pjesë përfaqësuesit e Bashkësive Islame, përfaqësues të Fondacionit “ALSAR” dhe të organizatës partnere IHH me qendër në Holandë që kontribuoi për sponsorizimin e këtij projekti.

Realizimi i këtij projekti ishte një kurorëzim i suksesshëm i zhvillimit të marrëdhënieve të bashkëpunimit te ndërsjellë ndërmjet institucioneve tona. Ai konsistoi në dhurimin e 1400 çantave shkollore dhe mjeteve kancelarike për nxënësit e shkollave publike që i përkasin shtresave sociale në nevojë të kësaj zone.

Drejtuesit e institucioneve arsimore dhe të Bashkësisë Islame të këtyre qyteteve vlerësuan ndihmesën e vyer të Fondacionit “ALSAR” duke e konsideruar atë një akt fisnik të shprehjes se solidaritetit human ndaj vëllezërve të tyre shqiptarë.

soap 2 day