ALSAR NË PANAIRIN E III-TË TË ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE

U zhvillua në Stamboll nga data 17 – 18 nëntor 2018 Panairi i III-të Ndërkombëtar i Organizatave të Shoqërisë Civile. Fondacioni “ALSAR” mori pjesë në këtë panair, krahas 170 organizatave nga 40 vende të ndryshme të botës.

Çeljen e panairit e inauguruan përfaqësues të institucioneve turke, të cilët gjatë fjalëve të tyre përshëndetëse, vlerësuan rolin dhe rëndësinë e organizimit të tij, duke e konsideruar atë një ngjarje të rëndësishme, që prezanton aleancën e vlerave të organizatave e shoqerise civile kudo në botë, e cila synon krijimin e urave të bashkëpunimit, komunikimit e partneritetit ndërmjet sektorit publik dhe privat, jo vetëm brenda kufijve të një shteti por dhe ndërmjet popujve dhe shteteve.

Ky panair bashkoi përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile të vendeve të ndryshme, me synimin për të krijuar e zhvilluar kontakte midis tyre, për të shkëmbyer përvojat e tyre më të suksesshme institucionale, si dhe për të pasqyruar veprimtarite e këtyre organizatave dhe efektet e tyre në komunitetet dhe shtetet e tyre përkatëse.

Në këtë kontekst, Fondacioni “ALSAR” prezantoi në stendën e tij përmes materialeve promovuese të natyrave audio-vizuale dhe të shkruar, programin dhe veprimtarinë e tij mirëbërëse me karakter arsimor, kulturor dhe humanitar në shërbim të shoqërisë shqiptare, si në drejtim të ruajtjes e promovimit të vlerave të traditës sonë kulturore e kombëtare, ashtu edhe në drejtim të përkujdesjes sociale ndaj shtresave në nevojë.

soap 2 day