Botimet ‘Alsar’ vijnë me një titull të ri për lexuesit: ‘Ulqini dhe Tivari Ndërmjet Krishtërimit dhe Islamit’, me autor Hajrudin S. Muja.

Fondacioni ‘Alsar’ vjen me një botim të ri të kategorizuar si vepër historike shkencore ku hidhet dritë mbi islamizimin e rajonit të Ulqinit dhe Tivarit nga kohët para-osmane deri në periudhën post-osmane.

Autori Hajrudin S. Muja vjen me një vepër studimore në lëminë e historisë dhe marrëdhënieve sociale e politike ndër shekuj ku në kapituj prek në detaje narrativën historike të udhëtarëve të huaj mbi Ulqinin dhe Tivarin, realitetin historiko-politik të këtij rajoni nën pushtetin venedikas, transforimimin politikokulturor përgjatë sundimit osman, marrëdhëniet fetare midis Krishtërimit dhe Islamit në prizmin e përplasjes së qytetërimeve, sfidat institucionale dhe fetare përgjatë krijimit të shtetit të Malit të Zi,
demontimin e miteve kryesisht të dialektikës të ekstremit nacionalist ballkanik mbi konvertimet masive në fenë muslimane dhe mbi historikun e rolin e komuniteteve muslimane në Ballkan.

Vepra ‘Ulqini dhe Tivari Ndërmjet Krishtërimit dhe Islamit’ është një vlerë e shtuar në bibliotekën e lexuesit kritik të historisë dhe të raporteve politike ndër shekuj, por edhe një narrativë ndryshe në raport me historinë zyrtare ballkanike mbi çështjet e sipërpërmendura. Librin mund ta gjeni në Librarinë ‘Botimet Alsar’ me vendndodhje në ‘Rrugën e Bogdanëve’

soap 2 day