“DITËT E SOLIDARITETIT NE NDIHME TE NJEREZEVE NE NEVOJE”

Bamirësia nuk njeh kufij, në vijimesi të programit “Ditët e solidaritetit” ndalesa e radhës ishte në Konispol, ku u zhvilluan 2 projekte në ndihmë të komunitetit të banorëve të kësaj zone. Projekti i parë konsistoi në dhurimin e pajisjeve elektronike (10 laptop dhe 10 televizore si dhe mjete kancelarike) në ndihmë të shkollave publike dhe nxënësve të kësaj njësie administrative. Ndërsa përmes realizimit të projektit të dytë u mundësua dhurimi i pakove ushqimore për 50 familjet në nevojë të kësaj zone. Kurorëzimi i suksesshëm i këtyre projekteve u mundësua falë ndihmës dhe mbështetjes së ofruar nga kryetari i Bashkisë së qytetit të Afyonit në Turqi, Z. Burhanetin Çoban, i cili gjate kësaj periudhe 3 vjecare ka dhene një kontribut të çmuar në ndihmë të komunitetit te banoreve te Konispolit, si një nga shembujt e dashamirësisë, dhe vëllazërisë që ekziston ndërmjet dy popujve tanë.

soap 2 day