KURSI I FORMIMIT PROFESIONAL TË RROBAQEPËSISË PËR NËNAT E FËMIJËVE JETIMË

Fondacioni “ALSAR” me synimin për t’iu ofruar mundësi kualifikimi e aftësimi profesional nënave të fëmijëve jetimë, ka vijuar organizimin e kursit të rrobaqepësisë për t’iu ofruar mundësi punësimi në këtë profil i cili tashmë është i kërkuar nga tregu i punës. Në këtë mënyrë mund të permendim se programi i aftësimit profesional ndiqet aktualisht nga 50 nëna të fëmijëve jetimë të cilat përfitojnë jo vetëm njohuritë përkatëse nga  programi teoriko-praktik, por njëkohësisht edhe dhurata në artikuj veshmbathjeje të qepura e realizuara nga duart e nënave për fëmijët e tyre.

soap 2 day