NDIHMA E SHPEJTË, SI TA JAPIM ATË?

Të gjithë njerëzit mund të gjenden në një situatë aspak të përshtatshme, e cila lidhet me humbjen e ndjenjave të një të afërmi, reaksionin e medikamenteve të ndryshme, apo edhe gjakderdhje e madhe që nuk pushon. Por vetëm një pjesë shumë e vogël di sesi të reagojë përballë këtyre situatave, të cilat përveçse nuk janë aspak të këndshme mund të venë në rrezik edhe jetën e të afërmve, miqve etj. Në këto raste është e domosdoshme të ofrohet ndihma e shpejtë mjekësore një kohe sa më të shkurtër.

Në këtë kontekst në sallën e konferencave të Fondacionit “ALSAR”, studentët e departametit të mjekësisë, përfitues të programit të bursave të ekselencës, zhvilluan një veprimtari trajnuese lidhur me rëndësinë që ka dhënia e ndihmës së shpejtë në çdo rrethanë e situatë që ajo kërkohet dhe sensibilizimi i komunitetit në këtë drejtim.

Gjatë prezantimit të tyre mbi temën, “Për mënyrën se si dhe kur duhet të ofrohet ndihma e shpejtë mjekësore”, e ilustruar kjo me teknika e shembuj konkrete për të pranishmit. Ata hodhën dritë mbi ndihmën e shpejtë për mënyrën e ofrimit të saj për të sëmurin apo të lënduarin në vëndin e ngjarjes, gjatë transportit, si edhe në institucionin shëndetësor përkatës. Përmes kësaj ndihme synohet mënjanimi i drejtpërdrejtë i shkaktarëve të rrezikut, që e përkeqësojnë gjëndjen shëndetësore të të semurit ose të të lënduarit.

Shpëtimtari i rastit, duhet të ketë parasysh e të zbatojë parimet themelore të dhënies së ndihmës së parë dhe ta konsiderojë atë si detyrim human dhe ligjor ndaj të gjithë atyre, të cilët, në momentin e caktuar e kanë jetën në rrezik.

Në të gjitha këto raste, shpëtimtari që jep ndihmën e parë, duhet të jetë i qetë, i matur, i vetëdijshëm dhe ajo që është më kryesorja të ketë njohuri të përgjithshme cilësore.

Në përfundim studentët pjesëmarrës vlerësuan veprimtarinë e zhvilluar,duke u shprehur se çdonjëri prej tyre mund të jetë një shpëtues i jetës, duke u ndjerë me këtë rast edhe më të sigurtë në vetvete për mënyrën e dhënies së ndihmës së parë.

soap 2 day