‘ALSAR’ dhuron kompjutera dhe pajisje e mjete didaktike për institucionet e edukimit parashkollor të qytetit të Kukësit.

Në kuadër të projektit për dhurimin e pajisjeve dhe mjeteve didaktike për institucionet e edukimit parashkollorë, “Fondacioni ALSAR” dhuron 12 kompjutera desktop, 1 printer dhe mjete didaktike e kancelarike për institucionet e edukimit parashkollorë në qytetitn e Kukësit.

Projekti u mundësua në bashkëpunim me organizatën humanitare ‘WEFA’ me qendër në Gjermani.

“Fondacioni ALSAR” vijon mbështetjen e vazhdueshme për krijimin e kushteve dhe infrastrukturës arsimore për institucionet publike të arsimit

soap 2 day