Alsar në bashkëpunim me ‘IHHNL’ shtrojnë iftar në Fushë-Krujë.

Ashtu si në ditët e kaluara në bashkëpunim me organizatën humanitare ‘IHHNL’ me qendër në Hollandë, ‘Fondacioni Alsar’ shtroi iftar për banorë, besimtarë e nevojtarë në xhaminë e Fushë-Krujës.

Në Fushë-Krujë u shtrua iftar për 100 persona ku morën pjesë përfaqësues të ‘Fondacionit Alsar’ sëbashku me përfaqësuesit e organizatës humanitare ‘IHHNL’.

‘Fondacioni Alsar’ dhe partnerët e tij do e zhvillojnë shtrimin e iftareve deri në ditën e fundit të Muajit të Ramazanit pothuajse në çdo qytet të Shqipërisë.

Slide Slide
soap 2 day