ALSAR nxjerr albumin e Tiranës, një përmbledhje fotografike të historisë së kryeqytetit

Fondacioni ALSAR e përkujtoi tre vite më parë 100-vjetorin e Tiranës kryeqytet me një ekspozitë lëvizëse.

Dëshira për t’i dhënë përhershmëri ekspozitës çoi tek ky album. Pjesa më e madhe e atyre fotografive gjenden në të.

Tirana ӫshtӫ sot qendra kryesore e kulturӫs, arsimit dhe artit shqiptar. Iniciativa private i ka dhӫnӫ kryeqytetit njӫ zhvillim tӫ ndjeshӫm industrial dhe ekonomik. Lӫvizja e lirӫ e njerӫzve e ka bӫrӫ atë njӫ metropol tӫ vӫrtetӫ.

I gjithë ky shndërrim, e tërë kjo jetë e gjallë, ritmike, përmblidhet në albumin fotografik, nëpërmjet të cilit një vëzhgues i kujdesshëm arrin të krijojë idenë e tij mbi kërthizën e vendit tonë. Pamja, në vend të leximit, shmang kufizimin ideor dhe e lë perceptimin në dorë të shfletuesit.

Albumi përbën një tjetër arritje në aktivitetin tonë botues. Ai kontribuon në njohjen e së shkuarës, e të djeshmes sonë, të Tiranës së njëqind viteve të fundit.

Slide Slide Slide Slide Slide
soap 2 day