ALSAR shpërndanë ndihmë ekonomike dhe veshmbathje për jetimët

‘ALSAR’ vijon mbështetjen ndaj jetimëve. Në ambientet e fondacionit ‘ALSAR’ janë shpërndarë çeqe të ndihmës ekonomike dhe pako me veshmbathje për fëmijët jetimë.

Projekti u zhvillua në bashkëpunim me organizatën humanitare ‘IHHNL’ me qendër në Hollandë ku përfitues nga ky projekt humanitar ishin 200 fëmijë jetim.

Fondacioni ‘ALSAR’ gjendet gjithmonë pranë fëmijëve jetimë

soap 2 day