Analizë mbi gjeopolitikën e Ballkanit dhe të ardhmen e shqiptarëve në rajon në një libër të sapobotuar

Në një kohë të trazuar dhe me zhvillime ndërkombëtare me ndikim mbi të gjithë globin, janë me rëndësi pikëpyetjet dhe parashikimet për Ballkanin.

Dr. Fidan Mustafa i paraqet publikut në këtë kontekst qasjen e tij studimore, të parashtruar në librin, “Gjeopolitika e Ballkanit – E ardhmja e shqiptarëve në rajon”.

Në faqet e veprës gjenden analiza koherente dhe shtjellime në detaje të temave të trajtuara.

Idetë dhe konkluzionet e autorit meritojnë vëmendje, ndihmuese për të parë përtej ngjarjeve të ditës.

Botimet ALSAR e mundësuan sjelljen e veprës te lexuesit.

soap 2 day