Botohet raporti i veprimtarive të ALSAR-it për vitin 2021, me të dhëna, shifra dhe fotografi

Si për çdo vit, Fondacioni ALSAR ka nxjerrë si një botim më vete raportin e veprimtarive të tij për vitin pararendës.

Në botim gjenden të gjitha veprimtaritë e 2021-shit, nga janari në dhjetor. Çdo aktivitet përshkruhet me një tekst, i cili përmban hollësitë e nevojshme.

Fotografitë bashkëshoqëruese ndihmojnë në ilustrimin e një aktiviteti të përditshëm, të gjerë dhe të shtrirë anembanë vendit.

Janë të pasqyruara në raport aktivitete humanitare, arsimore dhe kulturore, nëpërmjet të cilave u është ardhur në ndihmë komuniteteve dhe njerëzve në nevojë, u është dhënë mbështetje në forma të ndryshme nxënësve dhe studentëve në rrugën e dijes, dhe është pasuruar jeta kulturore.

Raporti është botuar në dy gjuhë, në shqip dhe në anglisht, në dy botime të ndara.

Slide Slide Slide Slide Slide Slide
soap 2 day