Bursat e ekselencës, u jepet studentëve kësti i dytë

Në vijim të mbështetjes që Fondacioni ALSAR jep për arsimimin e brezit të ri, në kuadër të aktivitetit të tij arsimor, studentë të ekselencës kanë marrë këstin e dytë të bursave për vitin akademik 2021-2002.

Dhënia e këstit është bërë në ambientet e Fondacionit ALSAR, në praninë e një numri të konsiderueshëm studentësh.

Bursat e ekselencës u janë akorduar studentëve të shkëlqyer të degëve të ndryshme të Universitetit të Tiranës, shpërndarë fillimisht muaj më parë me një ceremoni.

Projekti i akordimit të bursave të ekselencës ka një vazhdimësi shumëvjeçare. Dhjetëra studentë përfitojnë prej tij në çdo vit akademik; rreth 1000 studentëve u është akorduar kjo bursë në tetë vitet e realizimit të projektit.

Një proces vlerësimi i paraprin gjithmonë akordimit të bursave të ekselencës, për përzgjedhjen e duhur të studentëve përfitues. Fondacioni ALSAR e çmon akordimin e bursave si një projekt mjaft të rëndësishëm në lëmin e arsimit.

Slide Slide Slide Slide
soap 2 day