Dhurohen soba në ditë dimri

Një prej veprimtarive humanitare të së hënës ishte dhe dhurimi i sobave; një ndihmë e shumëpritur për nevojtarët.

Ndihmën e përfituan katër familje jetimësh. Me dru, për ngrohje dhe gatim, sobat e dhuruara plotësojnë disa nevoja të përfituesve.

Aktiviteti i dhurimit u zhvillua në ambientet e jashtme të Fondacionit ALSAR, me pjesëmarrjen e fëmijëve jetimë.

Një projekt i ngjashëm u realizua dhe para pak ditësh, gjithashtu në kuadër të ditëve të solidaritetit human.

Projektet humanitare dimërore realizohen në ndërveprim me partnerë të Fondacionit ALSAR dhe u vijnë në ndihmë shtresave në nevojë, më në veçanti jetimëve dhe familjeve të tyre.

Slide Slide Slide
soap 2 day