Ditët e solidaritetit human në kuadër të Kurban Bajramit Fondacioni ‘Alsar’ vijon shpërndarja e mishit të kurbanit në bashkëpunim me organizatën ‘EMIN’ në qytetin e Shkodrës.

Në bashkëpunim me organizatën humanitare ‘EMIN’ me qendër në Gjermani vijon shpërndarjave e pakove për 280 familje në qytetin e Shkodrës.

Shpërndarja e pakove të mishit ka vijuar për 280 familje në nevojë por edhe për shtresën e të paraplegjikëve të Shkodrës.

Projekti i shpërndarjes së mishit të kurbaneve do vijojë deri në përmbushjen e objektivave të Fondacionit ‘Alsar’

Slide Slide Slide
soap 2 day