Ditët e solidaritetit human në kuadër të ‘Kurban Bajramit’ ‘Fondacioni Alsar’ vijon shpërndarja e mishit të kurbanit në bashkëpunim me organizatën ‘IHHNL’ në qytetin e Tiranës.

Në bashkëpunim me organizatën humanitare ‘EMIN’ me qendër në Hollandë vijon shpërndarjave e pakove për 1000 familje në qytetin e Tiranës.

Shpërndarja e pakove të mishit ka vijuar për 1000 familje në nevojë por edhe për familje jetimësh.

Projekti i shpërndarjes së mishit të kurbaneve do vijojë deri në përmbushjen e objektivave të ‘Fondacionit Alsar’

Slide Slide
soap 2 day