Fëmijë jetimë marrin ndihmë financiare

Në kuadër të kujdesit të vazhdueshëm për fëmijët jetimë, një ndihmë financiare është shpërndarë për ta.

Në ambientet e Fondacionit ALSAR u dhanë çeqe për 78 jetimë, përfitues nga projekti i realizuar me mbështetjen e Mercy to Humanity, me qendër në Londër.

Projektet e përbashkëta mes ALSAR-it dhe Mercy to Humanity vijojnë prej një kohe të kontribuojë për mirëqenien e jetimëve.

Në fokus të aktivitetit tonë humanitar, fëmijë jetimë përkrahen e ndihmohen financiarisht gjatë gjithë vitit.

soap 2 day