Fëmijë jetimë marrin ndihmë financiare

Në kuadër të kujdesit të vazhdueshëm për fëmijët jetimë, një ndihmë financiare është shpërndarë për ta.

Në ambientet e Fondacionit ALSAR u dha kësti i tretë për 78 jetimë, përfitues nga projekti i realizuar me mbështetjen e Mercy to Humanity, me qendër në Britani.

Bashkërendimin në projekt e ndjek nga afër dega në vendin tonë e këtij enti humanitar.

I pari projekt i përbashkët mes ALSAR-it dhe Mercy to Humanity vijon prej një kohe të kontribuojë për mirëqenien e jetimëve.

Në fokus të aktivitetit tonë humanitar, fëmijë jetimë përkrahen e ndihmohen financiarisht, mes të tjerash, gjatë tërë vitit.

Slide Slide Slide
soap 2 day