Kontributi i HASENE-së në shtrimin e iftareve, mijëra pjesëmarrës

Mbështetje të madhe i dha HASENE projektit të shtrimit të iftareve, një traditë e kahershme e Fondacionit ALSAR, gjithmonë në pasurim.
Organizata e ndihmave me qendër në Gjermani e ofroi kontributin në kuadër të ditëve të solidaritetit human në Ramazan.
Banorë të shumtë qytetesh dhe lokalitetesh, agjërues në muajin e madhërueshëm, dhe njerëz në nevojë, u thirrën të ndajnë së bashku momente vëllazërie në ngrënien e përbashkët të iftarit.
Shtruar në Tiranë, Kavajë, Elbasan, Cërrik dhe Fushë-Krujë, iftaret e HASENE-së patën një pjesëmarrje të përgjithshme masive prej 4000 personash.
Mbarëvajtjen e aktiviteteve e garantoi organizimi i patëmetë i Fondacionit ALSAR, i pranishëm ngado me ndihmën e tij humanitare.

Slide Slide Slide Slide
soap 2 day