Kurse, dhënie bursash, dhurim mjetesh shkollore – veprimtaritë kryesore arsimore të ALSAR-it gjatë vitit të shkuar

I ndërthurur me aktivitetin humanitar dhe kulturor të Fondacionit ALSAR është dhe ai arsimor, dedikuar përgjithësisht përkujdesit për miredukimin dhe mirëshkollimin e brezit të ri të shoqërisë sonë. Me efekte në terma afatshkurtër dhe afatgjatë, ky aktivitet u vjen në ndihmë fëmijëve dhe të rinjve, nxënësve dhe studentëve, ua lehtëson ecjen në rrugën e dijes dhe ua heq një pjesë të pengesave të ndeshura në këtë rrugëtim formues.

Ndihmesa arsimore e ALSAR-it ka njohur rritje viti pas viti, nga pikëpamja cilësore dhe sasiore, mbështetur në themele të vëna prej kohësh dhe vënë në lëvizje nga objektivi madhor për të kontribuar në mënyrë të qenësishme për mbarëvajtjen dhe prosperitetin shoqëror.

Në 2021-shin rifilluan një varg veprimtarish të ndërprera në vitin pararendës për shkak të pandemisë. Kurset përgjatë vitit shkollor dhe ato verore u shërbyen qindra fëmijëve për të marrë dituri shtesë, përtej atyre që jepen në institucionet arsimore. Përveç mësimit, fëmijëve iu dha mundësi të zbaviten dhe të kalojnë orë dhe ditë të gëzuara në shoqërinë e njëri-tjetrit.

Në janar, si pjesë e ndihmës së gjithanshme për fëmijët jetimë, do të rinisnin kurset e gjuhëve të huaja, anglisht dhe turqisht, dhe të edukimit etiko-moralo-besimor; një aktivitet bashkëshoqërues i vitit shkollor. Drejtuar nga mësimdhënës të përgatitur, të ndihmuar nga mjetet bashkëkohore në zhvillimin e mësimit, katër kurset u ndoqën në mjediset e Fondacionit ALSAR nga 100 fëmijë jetimë.

Në Kukës dhe Konispol vazhduan sipas traditës kurset e gjuhës turke për nxënësit e këtyre zonave. Të interesuarit i ndoqën pa pagesë mësimet në kurse, dhe përmes tyre hapën një rrugë për t’i vijuar studimet, të arsimit të mesëm apo universitar, në Turqi.

Kurset verore të edukimit etiko-moralo-besimor qëndruan të hapura për tre muaj në Tiranë, Durrës, Kavajë, Elbasan, Lushnjë, Fier, Berat, Këlcyrë, Krujë, Koplik, etj. Rreth 1000 fëmijë të moshës 8 deri në 15 vjeç i ndoqën mësimet në 30 kurset e hapura anembanë vendit. Bashkë me kurset verore, në kryeqytet qëndroi e hapur një muaj shkolla verore, posaçërisht për fëmijë jetimë. Mësime mbi edukatën, etikën, moralin dhe besimin u dhanë për 50 djem e vajza, shoqëruar me një vakt ushqim dhe me veprimtari argëtuese.

Projekti i kurseve fundjavore edukuese u përqendrua në zonën qendrore të vendit, ndjekur nga 500 pjesëmarrës të ndarë në dhjetë kurse.

Ndërkaq, ALSAR-i për të pestin vit me radhë përmbushi iniciativën për t’u siguruar strehë dhe ushqim në konvikt 40 vajzave studente. Sigurimi i strehimit  në kushte të mira dhe dhënia e dy hajeve falas për dhjetëra studente flet për përkujdesin për to, për mbështetjen dhe orientimin e tyre për nga vlerat më të mira njerëzore, besimore.

Me një ceremoni të zhvilluar në fillim të marsit në fakultetin e Histori-Fologjisë të Universitetit të Tiranës iu dhanë bursa ekselence 50 studentëve të këtij institucioni të lartë arsimor. Muaj më vonë, në shtator, bursa përfituan 25 studentë të shkëlqyer të universiteteve publike. ALSAR shpalli në fund të vitit emrat e studentëve që fituan të drejtën e bursës së ekselencës për vitin akademik 2021-2022. Emrat fitues, 65, u bënë të njohur pas një procesi përzgjedhës. Prezantimi i programit “Bursat e Turqisë” është një aktivitet i zhvilluar periodikisht në çdo vit, e me të cilin u vihet në ndihmë atyre që aspirojnë t’i vazhdojnë studimet në Turqi.

Dhurimi i çantave dhe mjeteve të tjera shkollore nisi në shtator, me fillimin e vitit të ri shkollor. Nga Peshkopia në Lazarat, nga Tirana në Përrenjas, Kavajë, Lushnjë, Durrës, Elbasan, Fushë-Krujë, nxënës, fëmijë jetimë dhe ndjekës të kurseve fundjavore, u pajisën me çanta shkollore dhe mjete të nevojshme kancelarike për procesin mësimor.

Për realizimin e disa prej projekteve arsimore dhe zhvillimin e aktiviteteve të lartpëmendura ndihmuan partnerët ndërkombëtarë të Fondacionit ALSAR. Të veçuar dhe të falënderuar janë IHH me qendër në Holandë, HASENE dhe HAYRAT për mbështetjen e çmuar.

Slide Slide Slide Slide
soap 2 day