Libër për shejhulislamin e fundit të Perandorisë Osmane, Mustafa Sabri dhe veprimtaria e tij në Botimet ALSAR

“Shejhu El-Islam Mustafa Sabri” është titulli i librit më të ri të nxjerrë nga Botimet ALSAR. Ai i kushtohet një figure me emër, të spikatur në fundin e Perandorisë Osmane.

Autori, Teufik Islam Jahja, një njohës nga afër i tij, i dedikon këto fjalë në libër, të cilat ia përmbledhin dimensionet e lartësisë: “Dijetari me famë botërore, me mendje të jashtëzakonshme, kujtesë të rrallë, ide të shndritshme, i pakrahasueshëm me bashkohësit e tij, profesori i dijetarëve të brezit të tij, krenaria e shtetit dhe Kalifatit Islam Osman dhe më i madhi i dijetarëve të tij përgjatë historisë së tij.”

Libri, ndonëse një biografi e shkurtër e shejhulislamit osman, përmban të dhëna të bollshme për jetën, veprimtarinë dhe peripecitë e tij.

Lexuesi do të gjejë mes fakteve për të dhe një rrëfim në pak paragrafë për pritjen me ngrohtësi të madhe të shejhulislamit në Shqipëri prej Ismail Qemalit dhe njerëzve që ndeshi gjatë qëndrimit të shkurtër.

Botimi përmban në fletët në mbarim dhe një biografi të shkurtër të autorit, shqiptarit nga Gjakova.

Slide Slide
soap 2 day