Mbështetje e jetimëve me ndihmë financiare dhe pako ushqimore

Në kuadër të aktiviteteve humanitare në ndihmë të jetimëve është kryer javën e kaluar në ambientet e Fondacionit ALSAR shpërndarja e një ndihme financiare dhe ushqimore.

Veprimtarinë e ka sponsorizuar UK Islamic Mission, me qendër në Britani, dhënëse e ndihmës periodike financiare për gjashtëmujorin e parë të vitit 2022 për 25 fëmijë jetimë.

Të shoqëruar dhe nga familjarë, jetimët kanë marrë çeqet dhe ndihmën në pako ushqimore.

Në dhjetor ka shumë aktivitete të tilla humanitare për fëmijët jetimë, përfitues të ndihmave periodike dhe të atyre të dhëna me ardhjen e stinës së dimrit.

Kujdesi për jetimët është mision i vazhdueshëm i Fondacionit ALSAR.

Slide Slide Slide Slide
soap 2 day