Ndihma financiare për jetimët, sipërmarrje afatgjatë e mbështetur nga partnerë ndërkombëtarë

alsar femijet jetim

Fëmijët jetimë zënë një vend të posaçëm në aktivitetin humanitar të Fondacionit “ALSAR”. Përkushtim i madh, energji të shumta, dhjetëra projekte, kushtuar të gjitha mbështetjes konkrete, ndoshta jetike, për këtë pjesë të shoqërisë sonë, jo të paktë në numër.

Si “Alternativa e së ardhmes”, fondacioni u ka dhënë këtyre fëmijëve dhe familjeve të tyre ndihmë dhe mbështetje të pareshtur, shtrirë në vite dhe në shumëllojshmëri. Prania e “ALSAR”-it tek ta është e gjithkundshme, si një strehë ku përkujdesja nuk mungon asnjëherë.

Financiare, këshillimore, arsimore, edukative, shëndetësore, tek nënat, familjet, shtëpitë, në tokën dhe bagëtitë, kjo ndihmë është dhënë e pakursyer, duke i parë këta jetimë si një pjesë të pandarë të shoqërisë sonë dhe me më shumë nevojë për mbështetje.

“Përkujdesja sociale ndaj fëmijëve jetimë, një kontribut i shquar në shërbim të shoqërisë,” është po aq sa një projekt dhe një moto për fondacionin. Nëpërmjet këtij projekti fisnik është synuar lehtësimi i vështirësive ekonomike, pakësimi i halleve, edukimi, arsimimi dhe argëtimi i fëmijëve jetimë, si një shërbim për ta dhe për shoqërinë tonë në tërësi, për të ardhmen e tyre dhe të saj në përgjithësi. Kontribuojmë në këtë mënyrë, nëpërmjet projekteve humanitare për jetimët, për të nesërmen e kësaj shoqërie, që ajo të jetë sa më premtuese. Çdo fëmijë jetim që i ikën ndjesisë së vetmisë dhe qenies i pakrahë, që e ndjen se dikush mendon dhe vepron për të, është një siguri për themele të forta të shoqërisë në të ardhmen.

Ndihma financiare e “ALSAR”-it për jetimët ka vazhdimësi, ndërkohë që se sa janë përfituesit, shumat e përfituara, dhe kohështrirja e saj varet dhe nga kontributi i ndihmuesve dhe numri i tyre. Dy elementet e fundit të ndihmës mund të ndryshojnë kohë pas kohe, vit pas viti, por përgjithësisht kanë tendencën e qëndrueshmërisë apo të rritjes.

Ashtu si dhe më parë, një ndihmë e tillë financiare u është dhënë fëmijëve jetimë dhe gjatë gjashtëmujorit të parë të 2021-shit. Për dhënien e saj ka qenë esencial kontributi i partnerëve, më së shumti ndërkombëtarë.

Organizatat dhe shoqatat partnere në dhënien e kësaj ndihme kanë mirënjohjen tonë të pakursyer. HASENE, me qendër në Gjermani, IHH, me qendër në Holandë, WEFA, me qendër në Gjermani, IHH, me qendër në Belgjikë, AYDER, me qendër në Turqi, Avrupa Yardım Vakfı, me qendër në Holandë, Qendra Islame Shqiptare në Londër, UK Islamic Mission, me qendër në Britani, dhe Organizata Botërore Islame e Bamirësisë, me qendër në Kuvajt, janë partnerë që i kanë ndihmuar financiarisht fëmijët jetimë, në mijëra dhe në qytete të ndryshme të vendit tonë.

Ne jo vetëm duam vazhdim të bashkëpunimit me ta dhe mbështetje të mëtejshme për jetimët, në të njëjtën kohë kërkojmë dhe punojmë për ta rritur numrin e partnerëve, angazhimin e tyre. Një rrugë e arritjes së kësaj është përmes transparencës dhe korrektësisë në punën tonë, në misionin tonë humanitar. Besueshmëria dhe serioziteti ynë në ndihmën e dhënë fëmijëve jetimë, e në aktivitetin tonë humanitar, që prej ditës së parë të krijimit të Fondacionit “ALSAR”, është siguri për partnerët, është bindje për bashkëpunim. Përfitues nga e gjithë kjo janë jetimët, e nga këtej përfituese është e tërë shoqëria!

soap 2 day