Ndihmë me pako ushqimore në ditë të solidaritetit human

Ndër veprimtaritë humanitare të zhvilluara një ditë më parë qe dhe shpërndarja e pakove me ushqime për nevojtarë.

Artikuj bazë ushqimorë u dhanë si ndihmë në kuadër të zhvillimit të projekteve humanitare dimërore.

Në ditë solidariteti human, pakot u shpërndanë në mjediset e Fondacionit ALSAR për 100 familje jetimësh.

Shpërndarja e pakove ushqimore ishte pjesë e një pakete të tërë ndihme për jetimët dhe familjet e tyre.

I angazhuar për t’u qëndruar pranë shtresave në nevojë, Fondacioni ALSAR zhvillon në mënyrë të vazhdueshme veprimtari humanitare, me fokus të veçantë në fëmijët jetimë. Partnerë ndërkombëtarë e mbështesin shpesh realizimin e projekteve tona humanitare.

Slide Slide Slide Slide Slide
soap 2 day