Ndihmohen nevojtarë me pako ushqimore

Në ditë të solidaritetit human në Ramazan, Fondacioni ALSAR u gjendet pranë me ndihma shtresave në nevojë.

Veprimtaritë humanitare ndjekin njëra-tjetrën ndërsa ndihma mbërrin te më nevojtarët, përgjithësisht në pako me ushqime.

Një e tillë u zhvillua në ditën e parafundit të javës në mjedisin e jashtëm të Fondacionit ALSAR. Për familje në nevojë të Tiranës u shpërndanë 50 pako me artikuj bazë ushqimorë.

Aktiviteti pati mbështetjen e WEFA-s, organizatës së ndihmave në Gjermani, dy përfaqësues të së cilës morën pjesë aktivisht në procesin shpërndarës.

Një kontribuese e vazhdueshme e projekteve humanitare të ALSAR-it, kjo organizatë është angazhuar në këtë fillim Ramazani në zhvillimin e një vargu aktivitetesh të dhënies së ndihmave.

Slide Slide Slide Slide
soap 2 day