Në Fier dhe Vlorë në ditë të solidaritetit human, ndihma ushqimore për jetimët.

Projekti humanitar i shpërndarjes së ndihmave ushqimore në Ramazan vijon të zbatohet me të njëjtin ritëm si në ditët e para të tij.

Nga veriu në jug, çdo ditë ndihmohen qindra nevojtarë, familje jetimësh dhe në nevojë, me mbështetjen e pakursyer të TİKA-s, Agjencisë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim.

Ndihma me artikuj ushqimorë u shpërnda në mesjavë për shtresa në nevojë të Fierit dhe Vlorës. Për jetimët u dhanë 100 pako.

Përpos lehtësimit të përditshmërisë dhe mundësimit të kalimit sa më mirë të muajit të agjërimit në terma materialë, ndihma është shprehje e solidaritetit me këtë shtresë të shoqërisë sonë.

Fondacioni ALSAR e shton përgjatë këtij muaji aktivitetin humanitar, duke arritur te shumë më tepër njerëz dhe duke ngrohur shumë më tepër zemra.

soap 2 day