Në kuadër të kujdesit të vazhdueshëm për fëmijët jetimë, ndihma ekonomike është shpërndarë për ta.

Në ambientet e Fondacionit ALSAR u shpërnda kësti i ndihmës ekonomike për 249 jetimë, përfitues nga projekti i realizuar në bashkëpunim me organizatën humanitare IHHNL, me qendër në Hollandë.

Në fokus të aktivitetit tonë humanitar, fëmijët jetimë përkrahen e ndihmohen financiarisht, mes të tjerash, gjatë gjithë vitit në vazhdimësi.

Slide Slide Slide
soap 2 day