Në kuadër të kujdesit të vazhdueshëm për fëmijët jetimë, ndihma financiare është shpërndarë për ta.

Në ambientet e Fondacionit ALSAR u shpërnda kësti i ndihmës ekonomike për 78 jetimë, përfitues nga projekti i realizuar me mbështetjen e Mercy to Humanity, me qendër në Britani.

Bashkërendimin në projekt e ndoqën nga afër të deleguarit e Mercy to Humanity pranë degës zyrtare në vendin tonë të kësaj organizate humanitare.

Në fokus të aktivitetit tonë humanitar, fëmijë jetimë përkrahen e ndihmohen financiarisht, mes të tjerash, gjatë tërë vitit.

Slide Slide Slide
soap 2 day