Një libër i ri në raft nga Botimet ALSAR, vepër e një autori boshnjak

“NJOHJA, VLERA E PARË E ISLAMIT – kontribut teorisë së njohjes në Islam”, shkruar nga Reshid Hafizoviq, është nxjerrë në shqip nga Botimet ALSAR.

Vepra e sapodalë nga shtypi është një përkthim nga boshnjakishtja, me temë, siç sugjeron titulli, Islamin dhe teorinë e njohjes në të.

Autori, me një aktivitet të gjerë akademik në Sarajevë e më gjerë, ka shkruar një sërë veprash, i dalluar gjithashtu dhe për përkthime nga disa gjuhë të huaja.

Ky botim i ri paraqet interes për tematikën, duke e njohur në të njëjtën kohë lexuesin me një autor boshnjak të ditëve tona.

Botimet ALSAR do të vijojnë t’i paraqesin publikut autorë dhe tituj të rinj, në kërkim gjithmonë të së veçantës.

Slide Slide Slide Slide
soap 2 day