Një libër rreth besimit, me biseda, aforizma dhe rrëfime

“Çdo akt adhurimi dhe lavdërimi, çdo kuptim që na hapet, është një rrugë. Këto rrugë na çojnë në oqeanet e Dijes Hyjnore, Urtësisë Hyjnore, Bukurisë Hyjnore. Vetëm adhurimi është i rëndësishëm. Ai është çelësi që ua jep shërbëtorëve të Allahut qëndrimin e tyre në Praninë e Hyjnisë.”

Fjalitë e mësipërme i përkasin librit, “Islami – Liria për të shërbyer”, dalë nga shtypi këto ditë së bashku me disa botime të tjera të Fondacionit ALSAR.

Temë qendrore e librit është Islami, për të cilin dhe mbi të cilin janë bisedat, aforizmat dhe rrëfimet faqe pas faqeje.

Autori, Shejh Muhamed Nazëm Adil el-Hakani, është i njohur për lexuesit përmes disa veprave të tij të përkthyera në shqip.

Botimi reflekton kujdesin e treguar nga ALSAR-i në përzgjedhjen e titujve, që çdo lexues të gjejë diçka të përshtatshme për të.

Slide Slide Slide
soap 2 day