Nxënësve në shkollat e Elbasanit u dhurohen çanta dhe mjete kancelarike

Me ardhjen e shtatorit dhe fillimin e vitit të ri shkollor, është praktikë e zakonshme e Fondacionit ALSAR dhurimi i çantave dhe mjeteve kancelarike për nxënës anembanë vendit.

Projektet për dhurimin e çantave të shkollës realizohen në bashkëpunim me organizata partnere, mbështetëse të tyre.

Një veprimtari e tillë në kuadër të aktivitetit humanitar dhe arsimor u krye këtë të premte në shkolla të Elbasanit. Qindra nxënës ua pajisën me çanta dhe mjete kancelarike, aq të nevojshme për ndjekjen normale të procesit mësimor.

Me mbështetjen e IHH-së me qendër në Holandë, u dhuruan 650 çanta shkollore. Ato dhe mjete të tjera kancelarike iu dhanë 260 nxënësve në shkollën 9-vjeçare “Musa Bica” në Griqan.

Shpërndarja u bë po ashtu për 320 nxënës të shkollës së mesme të bashkuar “11 Dëshmorët” në Labinot-Katund. Pjesa e mbetur u dhurua për nxënës të tjerë, në nevojë për ndihmë.

Slide Slide Slide Slide
soap 2 day