Orendi shtëpiake familjeve në Vilëz, ndihmë e mundësuar nga WEFA

Në kuadër të realizimit të projekteve të përbashkëta humanitare me organizatën partnere WEFA, me qendër në Gjermani, është bërë dhurimi i orendive shtëpiake për familje të fshatit Vilëz, në njësinë administrative Zall-Bastar.

Pajisja me orendi shtëpiake për tre familje e përmbushi premtimin e dhënë kohë më parë për një ndihmë të tillë.

Orendi të ndryshme iu dhuruan atyre familjeve, në kushte të vështira jetese, me mungesa të skajshme.

Në dhurimin e orendive ishin të pranishëm kryetari i Fondacionit ALSAR, z. Mehdi Gurra, dhe drejtori i projekteve të WEFA-s, z. Mehmet Bakıcı.

Ata bënë vizita në këto familje, biseduan me anëtarët e tyre dhe e panë nga afër realitetin e vështirë; akt i mbështetjes morale, si plotësues i ndihmës materiale.

ALSAR dhe WEFA kanë një bashkëpunim të suksesshëm në fushën humanitare, në ndihmë të shtresave në nevojë.

Slide Slide Slide
soap 2 day