Pranë fëmijëve, në mbikqyrje të ecurisë së kurseve verore.

Ashtu sikurse është kthyer në traditë në Fondacionin ‘ALSAR’, edhe gjatë këtij sezoni veror në kuadër të projektit afatgjatë për edukimin e brezave të rinjë vijojnë kurset verore.
Inspektimet në klasat e kurseve verore përkatësishtë kanë vijuar në këtë javë nē Çermë (Lushnje), Zhamë (Lushnje), Vilëz (Tiranë), Arameras (Fushë-Krujë), Durrës dhe Gremenj (Kavajë).

Mësuesit për çdo kurs u transmetojnë fëmijëve njohuri mbi besimi , në një proces mësimdhënieje dinamik, që i bën ata të ndihen mirë emocionalisht që kështu të përthithin mësimin sa më mirë.

Kurset verore u krijojnë mundësinë e edukimit në kuadër zhvillimit etiko-moral shumë fëmijëve në qytete të ndryshme të vendit. Mbikqyrja e kurseve verore do vijojë në çdo klasë kursesh kudo në Shqipëri.

Projekti u mundësua në bashkëpunim me organizatën humanitare me qendër në Londër ‘Mercy to Humanity’

Slide Slide Slide Slide
soap 2 day